Home > General > LENA8COM­

LENA8COM­

LENA homogeneïtza el disseny de plafons d acord amb les normatives vigents i permet així als conductors anticipar les seves accions a la carretera tot minimitzant la distracció. Optimitzar plafó Aquesta eina permet optimitzar les dimensions dels senyals o subplafons, de manera a reduir-ne el màxim possible les dimensions tot respectant les normatives. És doncs una eina dissenyada per Nota important En el cas que l usuari hagi inserit un pictograma extern a partir d una imatge, el procediment d ombrejat implicarà la conversió del pictograma al format.bmp i la Per solucionar-ho cal editar les preferències d'impressió.

Les còpies de seguretat s actualitzen per defecte cada 5 minuts mentre el projecte es troba obert a LENA. L opció Zoom que es troba a la finestra de Configuració de la impressió correspon a l alçada relativa de les lletres que descriuen el senyal (no pas al de les Els blocs de mencions inserits d'aquesta forma no es troben incrustats en el senyal, de manera que no es veuran afectats per procediments d'optimització o normalització dels plafons. Inserir Caixetí Aquesta opció és anàloga a Inserir menció, però en aquest cas l objecte creat és del tipus Caixetí, és a dir que fent a l interior del mateix apareixerà

a edició. Especifiqui la carpeta de destinació on LENA crearà els múltiples arxius, que s anomenaran amb els mateixos noms que els fulls de senyals. Els objectes més destacats que l usuari ha de saber identificar per entendre correctament els següents apartats del present Manual són els que es mostren a continuació: Orla Fletxa Text Marc Per poder generar colors i ombrejats als senyals exportats en format.dxf es requereix el programari AutoCAD o superior.

En la primera captura de pantalla s identifica la branca on es vol incrustar l objecte: T00: Seguidament se selecciona l objecte que es vol incrustar, en aquest cas una finestra Una vegada creat, dibuixat i calculat el senyal, aquest es pot exportar a qualsevol entorn CAD mitjançant el format.dxf. i de la que són inseparables. Please enable JavaScript to get the best experience from this site.

En endavant la simbologia representa un clic amb el botó principal del ratolí. Per desinstal lar LENA i tots els seus components, executi el programa Desinstal lar LENA que es troba al menú Inicia > Tots els programes > LENA de l explorador de Format vectorial Aquesta eina permet desar el senyal actiu del projecte com a dibuix d intercanvi vectorial en format.dxf, amb el nom i en el lloc desitjats. http://www.lena8.com/view/popular/Games.html NORMALITZAR LENA permet moure els diferents elements o objectes del dibuix seleccionant-los i arrossegant-los amb el ratolí dins de la zona de treball.

Per efectuar aquest canvi caldrà que prèviament suprimeixi l arxiu projecte.sny anterior a la còpia de seguretat. Aquests canvis es defineixen per cadascun dels subplafons o senyals. Tot i que LENA pot ser instal lat en diferents equips, es necessitarà que aquesta clau física estigui connectada a l equip on s executi el programa. - SOFTWARE: un CD Aquesta opció també es pot accionar d una forma més ràpida mitjançant el conjunt de tecles següent: Ctrl+V.

Desembre de 20102 LENA versió 1.18 La informació continguda en aquest document és propietat de, S.L. http://www.lena8.com/torrent/1662425345/Forbes+-+India+-+November+11,+2016+-+True+PDF+-+1410+%5BECLiPSE%5D La informació continguda en aquest document descriu substancialment les característiques i mètodes de maneig del programari. Per defecte se selecciona l opció Automàtica..., que imprimeix el senyal en l escala màxima on es visualitzi la seva totalitat. LENA és una abreviació de LEctura Normalitzada Anticipada de Senyals.

Els formats amb què LENA permet presentar els pressupostos són dos: Format Excel i Format BC3. Format ràster Aquesta opció permet convertir els senyals del projecte a arxius de format.bmp,.gif o.jpg, que són els formats d imatge ràster més utilitzats universalment. csv a la ubicació que seleccioni l usuari. What's Happening With My Account?

Generalitat de Catalunya. - Manual de Senyalització Urbana d Orientació. La compressió màxima, l expansió màxima i els increments es poden ajustar segons les necessitats canviant simplement els valors en la finestra de Optimitzar dimensions del plafó. S aconsegueix doncs reduir la indecisió, així com el tràfic generat pels errors d orientació, contribuint en definitiva a combatre els accidents de circulació. A mode d exemple es mostra la següent figura amb els valors òptims per a una impressió en format A3 amb 4 senyals per pàgina.

Your Minecraft Forum display name will stay the same You will not lose any of your forum posts, site activity, or account information Merging accounts is completely optional Get More Details Y (posició Y): restableix la posició vertical absoluta dels plafons a la posició central de la finestra de dibuix. 2223 Mitjançant el menú desplegable Objecte podrà triar els objectes del dibuix Per executar LENA Update des del menú Altres de la finestra del programa: Altres > Actualitzar LENA.

Què fa LENA?...6 Què vol dir LENA?...6 Com funciona LENA?...6 Quins són els avantatges d utilitzar LENA?...7 Requisits mínims...7 Qui i com s ha desenvolupat LENA?...8 Quin tipus de senyals genera

Drecera 30 31 Quan s exporta al format DXF activant l opció d Ombrejar mitjançant Script AutoCAD, LENA genera també un arxiu.scr que permet generar els ombrejats de tots els senyals per procedir a la devolució de la llicència adquirida. 10 11 1 desplaci per llegir el text íntegre d'acord de Llicència 3 Amb l acceptació de les condicions s activarà la Altres arxius generats per LENA són els corresponents a l exportació de pressupostos: arxius.xls (Microsoft Excel) i arxius.bc3 (FIEBDC-3), mitjançant el Menú Arxiu (veure l apartat Generar pressupost). Inserir Pictograma Per afegir un pictograma associat a una menció, utilitzi l Editor de mencions que es troba al menú Eines.

En cas que els arxius d instal lació de LENA es corrompin per exemple per una apagada accidental de l equip, es pot reparar la instal lació executant LENA Update des T (text): restableix els textos als valors per defecte: Menció. És útil quan es produeix pèrdua de quadres de text a la pissarra de dibuix. L edició dels objectes es pot realitzar fent sobre els mateixos. A continuació es mostra el procediment per a la instal lació del software LENA.

Inserir Menció Permet inserir un objecte de menció al dibuix. A la pàgina web de (www.most.cat) hi ha un apartat dedicat a LENA on es pot accedir a la informació més recent pel que fa a actualitzacions i novetats diverses en i no pot ésser reproduïda ni transferida total o parcialment per cap mitjà, ja sigui electrònic o mecànic, sota cap concepte, sense la prèvia autorització escrita de, S.L. Les còpies de seguretat són útils per recuperar treballs realitzats prèviament a una apagada accidental de l aplicació.

Aquest eina de generació dels sòlids (Hatch) és compatible per a versions d AutoCAD 2002 o posteriors, en les versions espanyola i anglesa. Les versions limitades d AutoCAD LT no treballen amb els colors reals amb els quals si que treballa el LENA, com a tal no es pot obtenir ombrejats True Colors amb El software al que acompanya aquest document pot ser sotmès a modificacions sense previ avís., S.L. Un arxiu.sny, per defecte anomenat projecte.sny, és un projecte de senyals -o llibre LENA-, composat per diferents fulls de senyals individuals.

Igualment, cal tenir cura en desplaçar els blocs de mencions i no pas els textos. Així, es pot arrossegar a la pantalla principal el tipus de plafó desitjat. QUÈ FA LENA? La menció es pot seleccionar i editar canviant-ne el contingut.

Per poder utilitzar l eina de generació de pressupostos en format Excel, així com per editar els mètodes de càlcul, es requereix el programari Microsoft Excel2. Quan es requereixin més de tres mencions en un plafó de rotonda es recomana no esborrar cap de les existents, desplaçant-les o afegint-les en funció de les necessitats. LENA constitueix una font universal d ajuda a la recerca de destinacions. Convertir format converteix automàticament tots els formats continguts al plafó, com es mostra al següent exemple: 48 49 Nota Per que el menú de Convertir format s activi cal seleccionar l'orla

L opció Vectoritzar els contorns dels pictogrames ràster serveix per convertir en polilínies (o arcs i línies) els pictogrames inserits per l usuari i que no es troben a la biblioteca